Pénzügyi és Számviteli Fõiskola

Közgazdaságtan Tanszék

Vizsgakérdések
a posztgraduális képzésben résztvevõknek
KÖZGAZDASÁGTAN


1. Mi a gazdaság tartalma (újratermelés, erõforrások) és formája (gazdasági rendszer)?
2. Mi a közgazdaságtudomány lényege, melyek a fõ módszerei?
3. Mi a piac, melyek a szereplõi; hogyan mûködik a klasszikus piac?
4. Elemezze a vállalat árbevételének, költségeinek és profitjának összefüggéseit !
5. Mi a termelési függvény, milyen formái vannak? Elemezze a parciális termelési függvényt!
6. Elemezze a vállalat folyó költségeinek alakulását, határozza meg az optimális kibocsátást és a vállalat kínálalát rövid- és hosszú távon!
7. Milyen piaci szerkezetek és formák vannak; mi a tiszta monopólium rövid és hosszú távú profitmaximuma?
8. Mik az externáliák, hogyan jelennek meg a piaci modellekben, hogyan kísérlik meg internalizálni a külsõ hatásokat?
9. Mi a köz(vegyes)javak lényege, melyek termelésük lehetséges megoldásai?
I0. Ismertesse a makrogazdaság szereplõit, a teljesítményük mérésének fõbb mutatóit!
11. Ismertesse a makrogazdasági körforgás lényegét, két- három- és négyszereplõs modelljét!
12. Mi a makrogazdasági egyensúly, milyen tényezõk befolyásolják? A munkanélküliség lényege, típusai fajtái.
13. Mi az infláció, milyen fajtái vannak?
14. A gazdasági növekedés lényege, jellege, tényezõi, feltételei.
15. Hogyan osztályozzuk a gazdasági ingadozásokat és a konjunktúra-ciklusokat?
16. Mi a költségvetési politika lényege, melyek fõ mûködési formái ?
17. Mi a monetáris politika lényege, melyek a pénzforgalom szabályozásának a fõ eszközei?