BGF PSZF Kar
Közgazdaságtan Tanszék 
honlapja
Tanszékünk alapozó és közismereti tárgyakat tanít.
  • Mikroökonómia
  • Makroökonómia
  • Nemzetközi gazdaságtan
  • Közgazdaságtan informatikushallgatóknak
  • Gazdaságfõldrajz
  • Környezetgazdaságtan
  • Magyarország gazdaságtörténete
  • Politológia
  • Gazdaságpolitika
  • EU-ismeretek
Oktatóink  |  Vidékiek  |  Fogalomtárak  |  Útmutatók  | 
  Segédletek  |  Nemzetközi  | Makró típusfeladatok  |  Egyéb 4
tanszek@extra.hu